Zeleno svjetlo država EU-a za zeleniju Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)

Zeleno svjetlo država EU-a za zeleniju Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP)

Ministri poljoprivrede EU potvrdili su u ponedjeljak u Luxembourgu kompromis s eurozastupnicima o reformi ZPP-a kojim bi se “pozelenila” poljoprivreda EU.

“Postigli smo dobar, uravnotežen sporazum” za zajedničku održiviju i pošteniju poljoprivrednu politiku (ZPP), uz podršku prijelazu na poljoprivrednu koja poštuje okoliš i klimu i zadržava konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava”, izjavila je portugalska ministrica Maria do Céu Antunes, koja je pregovarala u ime država članica Unije.

Nakon višemjesečnih teških pregovora, pregovarači država i Europskog parlamenta su u petak dogovorili novi ZPP-u s proračunom od 387 milijarda eura tijekom sedam godina koji će se primjenjivati od siječnja 2021. godine

Temelji se na “ekorežimima”, bonusima za poljoprivrednike koji poštuju ekološke kriterije, po kojima države moraju osigurati 25 posto izravnih plaćanja.

Predviđene su i mjere za biološku raznolikost, uvjetovana je pomoć za poštivanje prava radnika i usklađivanje nacionalnih politika s ciljevima EU za okoliš (Pakt o zelenoj klimi, smanjenje pesticida).

Europski ministri su službeno podržali taj kompromis, a države još trebaju pregovarati o brojnim tehničkim pojedinostima prije zaključenja teksta koji će u jesen biti predan eurozastupnicima na glasanje.

Države moraju do kraja 2021. predati svoji “nacionalni strateški plan” Komisiji na odobrenje. Europska izvršna vlast će o tome razgovarati sa svakom vladom tijekom 2022. godine prije primjene početkom 2023.

“Taj sporazum će omogućiti konsolidaciju europskog suvereniteta nad hranom i pružiti podršku našim poljoprivrednicima za pripremu na izazove poput klimatskih promjena”, primijetio je francuski ministar Julien Denormandie, kao i većina njegovih kolega. (Hina)

Foto: Copyright: European Union

KATEGORIJE
OZNAKE

KOMENTARI