Zaključci 4. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Zaključci 4. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem u subotu je u Virovitici na svojoj četvrtoj sjednici, na prijedlog premijera Andreja Plenkovića usvojio zaključke prema kojima će se u okviru Programa ruralnog razvoja sufinancirati povoljni krediti i jamstva za poljoprivrednike te objaviti natječaji u vrijednosti od 3,75 milijardi kuna, od čega po prvi puta, za Slavoniju važan natječaj za biljnu proizvodnju.

Na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem mr. sc. Andreja Plenkovića, Savjet je usvojio sljedeće zaključke:

Jačanje fiskalnih kapaciteta lokalne i područne samouprave: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pozitivan je iskorak jer je doveo do porasta izvornih prihoda od poreza na dohodak kojih se središnja država u potpunosti odrekla u korist lokalne i područne samouprave. Ujedno, Fond izravnanja osigurava pravedniju raspodjelu kao preduvjet za ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske.

Razvojni sporazum: Nastavit će se aktivnosti na izradi Razvojnog sporazuma za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te županija. Cilj je usuglasiti prioritete razvoja državne i županijske razine, odrediti strateške projekte regionalnoga razvoja i utvrditi financijska sredstva za provedbu prioriteta i strateških projekata Razvojnog sporazuma. Zauzet će se proaktivni pristup koji bi trebao uskladiti obrazovni sustav s potrebama gospodarstva, omogućiti internacionalizaciju poslovanju, te pripremiti strateške projekte regionalnoga razvoja koji će pridonijeti poboljšanju pozicije u globalnim lancima vrijednosti.

Suradnja sa Svjetskom bankom: Savjet daje podršku Ministarstvu regionalnoga razvoju i fondova Europske unije u sklapanju sporazuma o savjetodavnim uslugama sa Svjetskom bankom kroz koji će se utvrditi „razvojna dijagnoza“ za pojedina područja u Slavoniji koja imaju slični teritorijalni kapital i razvojne potencijale. Savjetodavne usluge Svjetske banke pomoći će u definiranju lanaca vrijednosti i stvaranju razvojnih „hubova” i centara policentričnog razvoja kao generatora razvoja. Ujedno, cilj je i mapirati razvojne investicije i strateške projekte regionalnoga razvoja koji imaju mogućnost financiranja iz EU fondova.

Poticanje konkurentnosti i potpora poduzetnicima: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uložit će daljnje napore u unaprjeđenje zakonskog okvira, mjera i programa iz svojeg djelokruga s ciljem stvaranja poticajnog okruženja za poslovanje i ulaganje u svrhu poticanja konkurentnosti i ravnomjernijeg regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Nastavit će se s poticanjem aktivnosti koje su usmjerene na informiranje poduzetnika i obrtnika o korištenju bespovratnih sredstava iz EU fondova te daljnje pojednostavnjenje procedura za ubrzanje administrativnih postupaka kako bi što veći broj poduzetnika ostvario ove potpore.

Zakonodavni okvir za poljoprivredu: Nastavno na usvojene zakone (Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, Zakon o poljoprivrednom zemljištu) i podzakonske akte (Mliječni paket), Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s provedbom i izmjenama propisa u području poljoprivrede u cilju stvaranja održivog lanca opskrbe hranom, smanjivanja administrativnih prepreka i stavljanja u funkciju raspoloživog poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno dodjele zemlje mladima, domicilnom stanovništvo, pri tome posebno potičući sektor stočarstva.

Ruralni razvoj: U okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. sufinancirat će se povoljni krediti i jamstva za poljoprivrednike s kamatnim stopama između 0,1% i 1,5%, objavit će se natječaji u vrijednosti od 3,75 milijardi kuna, od čega po prvi puta, za Slavoniju važan natječaj za biljnu proizvodnju. Financirat će se i novi projekti navodnjavanja u suradnji s županijama i Hrvatskim vodama.

Odgovor na elementarne nepogode: Slijedom niza elementarnih nepogoda u 2017. godini, Ministarstvo poljoprivrede pristupilo je žurnim izmjenama Pravilnika za korištenje mjere Osiguranje usjeva, životinja i biljaka – povećava se intenzitet potpora 65% na 70%, a korisnik prije podnošenja Zahtjeva za potporu ne plaća cijelu vrijednost premije osiguranja, već samo 30%; natječaj će se objaviti u travnju.

Drvna proizvodnja, slatkovodno ribarstvo i vinarstvo: Udvostručit će se iznos potpora malih vrijednosti za preradu drva i proizvodnju namještaja. Poticat će se slatkovodno ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo objavom novih natječaja za stavljanje na tržište proizvoda akvakulture, preradu proizvoda akvakulture i produktivna ulaganja u akvakulturi. U 2018. godini, Ministarstvo poljoprivrede će objaviti sve potrebne pravilnike i osigurati potvrde od Europske komisije za usvajanje novog Nacionalnog programa pomoći sektoru vina.

Kultura: Obnovom kulturne baštine stvaraju se uvjeti za razvoj kontinentalnog turizma, nastavlja se niz projekata u kulturi u Slavoniji, a važan je i ravnomjeran regionalni kulturni razvoj, participacija u kulturi i razvoj publike.

Promet: S ciljem održavanja postojeće razine sustava prijevoza te određivanja minimalnih standarda dostupnosti, zadužuju se Ministarstvo financija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvo znanosti i obrazovanja za analizu sufinanciranja prijevoza iz državnog proračuna.

Sljedeća sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održat će se u svibnju, u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Autor/H/B.B./foto/informativni centar virovitica

KATEGORIJE
OZNAKE
Podijeli

KOMENTARI