Sabor: Traže se dva vanjska člana saborskih radnih tijela Antikorupcijskog vijeća

Sabor: Traže se dva vanjska člana saborskih radnih tijela Antikorupcijskog vijeća

Hrvatski sabor pozvao je u ponedjeljak na kandidiranje vanjskog člana Antikorupcijskog vijeća iz reda sindikata, te vanjskog člana Odbora za zdravstvo iz reda Hrvatske liječničke komore, a kandidature se podnose do konca studenoga.

U Antikorupcijsko vijeće, odnosno Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, vanjski se članovi imenuju iz reda poslodavaca, sindikata, nevladinih udruga koje se bave problemom korupcije, predstavnika akademske zajednice, stručnjaka, predstavnika medija i sindikata.

Na prijedlog Nacionalnog sindikata policije, u listopadu prošle godine, za člana Vijeća imenovan je Goran Žmuk, no taj je sinidikat u listopadu ove godine zatražio njegov opoziv, uz obrazloženje da izostaje sa sjednica Vijeća.

Saborski Odbor za zdravstvo ima šest vanjskih članova – po jedan se imenuje iz Hrvatske liječničke komore (HKL), Hrvatske komore medicinskih sestara te iz reda stručnjaka socijalne skrbi, a tri iz reda stručnjaka u području zdravstva.

Za vanjskog člana Odbora ranije je na prijedlog HLK-a bio imenova dr. Trpimir Goluža, no u rujnu je HLK predložila njegovo razrješenje, jer više nije njen predsjednik.

Prijedlozi kandidatura za dva upražnjena mjesta upućuju se saborskom Odboru za izbor i imenovanja, moraju biti obrazloženi i mora ih pratiti životopis kandidata, dokaz o završenom stupnju obrazovanja i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Životopisi predloženih kandidata bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sabora.

Hrvatski sabor u listopadu prošle godine izabrao je vanjske članove 25 radnih tijela, njih više od 120. Broj vanjskih članova nije isti u svakom odboru, kreće se od tri do devet koliko broji Odbor za lokalnu samoupravu. Vanjske članove predlažu stručne institucije i udruge, udruge civilnog društva te pojedinci. (Hina)

Foto/Božidar Bebek

KATEGORIJE
OZNAKE
Podijeli

KOMENTARI