Udruga UZOR- Zagrebački vodič za recikliranje

Udruga UZOR- Zagrebački vodič za recikliranje

u povodu izdanog Priloga Zagrebačkog holdinga: “Zagrebački vodič za recikliranje – Briga o otpadu za uredan i čist grad”,U svrhu informiranja javnosti, putem priopćenja za medije oglasila se UZOR, Udruga za zaštitu okoliša Resnik.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

U Večernjem listu od 31.07.2018. objavljen je o trošku korisnika usluga zbrinjavanja otpada i poreznih obveznika Grada Zagreba, sponzorirani Prilog „Zagrebački vodič za recikliranje – Briga o otpadu za uredan i čist grad“ (dalje: Prilog), neimenovanog autora, koji potpisuje Zagrebački holding.

Udruga UZOR tim povodom ponovljeno upozorava da se, suprotno iznesenim navodima u Prilogu o „novoj usluzi“ skupljanja otpada, u Gradu Zagrebu ne uvodi sustav odvojenog prikupljanja otpada po sistemu „od vrata do vrata“, unatoč nastojanju da se prikaže kao takav. Pri tome se ističe tvrdnja da u Gradu Zagrebu odvojeno prikupljanje otpada traje od 1988. godine (!), iako dugogodišnji egzaktni pokazatelji i činjenice govore drugačije: Zagreb, opće je poznata „Europska prijestolnica smeća“, a na Jakuševac se godišnje baci sirovina u vrijednosti, prema nekim javno dostupnim izračunima od cca 150 mil. kuna.

Iz opisanog teksta proizlazi da se u Gradu Zagrebu „uvodi sustav primarne reciklaže“, a usluga prikupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu dijeli se na javnu uslugu „odvojenog skupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada i papira i kartona“, te „pridruženog“ prikupljanja plastične i metalne ambalaže u vrećicama, koje će se odlagati uz spremnik za miješani komunalni otpad! Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, navode, organizirat će se i postavljanjem spremnika („ovisno o mogućnostima na lokcijama“!) na javnim površinama, samostalno i u tzv. zelenim otocima na javnim površinama, na primjerenoj udaljenosti od obračunskog mjesta korisnika usluge. Ističemo da ovakav način prikupljanja nije praksa koja daje najbolje rezultate u odvojenom prikupljnaju otpada na mjestu nastanka, a ukupno 10 fiksnih i pet mobilnih reciklažnih dvorišta neće zadovoljiti potrebe načela blizine i odvojenog prikupljnja na mjestu nastanka.

U Prilogu je najavljen i novi način obračuna naplate komunalne usluge prikupljanja otpada, tzv. nova „struktura računa“, kako bi se građane cit. „potaknulo na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada“ i očekivano manje račune. Nova „struktura računa“, sukladno donijetoj Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja.. Gradske skupštine Grada Zagreba i Uredbi o komunalnom otpadu, će sadržavati cijenu obvezne minimalne javne usluge, dok će varijabilni dio biti definiran brojem primopredaja volumena spremnika i zakupljenim volumenom spremnika odnosno zakupljenom udjelu u zajedničkom spremniku.

Ovakav sustav naplate i dalje nije pravedan, jer će građani plaćati, a što smo i ranije isticali, uslugu prikupljanja otpada po zakupljenom volumenu odnosno udjelu u volumenu zakupljenih spremnika, a ne prema stvarnoj količini predanog otpada. Na taj način se neće individualizirati odgovornost, poticati građane na odvajanje otpada, kao ni osigurati pravedni sustav naplate primjenom načela „onečišćivač plaća“. Ovo načelo je jedna od temeljnih postavki EU direktive o otpadu i pravednog načina plaćanja komunalne usluge.

Udruga UZOR upozorava da, unatoč propisanoj zakonskoj obvezi, Grad Zagreb na ovakav način neće omogućiti uspostavu sustava odvojenog prikupljanja svih frakcija otpada na mjestu nastanka, na bazi najbolje prakse i pravedni sustav naplate koji građani Grada Zagreba zaslužuju.

Kada bi se u Gradu Zagrebu uspostavio sustav odvojenog prikupljanja otpada na mjestu nastanka, u skladu s načelom blizine i po sistemu naplate „plati koliko baciš“ odnosno načelu „onečišćivač plaća“ i u interesu svih građana, tada ne bi bilo razloga za izgradnju davno planiranog Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, koji je mimo hijerarhije gospodarenja otpadom, upravo baziran na prikupljanju miješanog komunalnog otpada, proizvodnji goriva i izgradnji spalionice, tzv. „energane“. Naime, kada se iz miješanog komunalnog otpada, uz primjenu hijerarhije gospodarenja otpadom izdvoje sve frakcije koje se trebaju izdvojiti i reciklirati, tada nema što gorjeti!

Ali to nije interes gradonačelnika Grada Zagreba, koalicijskih partnera pojedinih grupacija i političkih struktura vlasti, koji dugo godina realiziraju izgradnju Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom sa spalionicom. O trošku građana. Hvala, stoji u priopćenju Udruge UZOR.

Foto/Božidar Bebek

KATEGORIJE
OZNAKE
Podijeli

KOMENTARI