Tag: NIČENO

GRANICA SE MORA ŠTITITI! Ničeno: Pratimo krizu na vanjskim granicama EU, hrvatsko susjedstvo je mirno

GRANICA SE MORA ŠTITITI! Ničeno: Pratimo krizu na vanjskim granicama EU, hrvatsko susjedstvo je mirno

Totalno- 18/11/2021

Hrvatska granična policija prati razvoj krize na bjelorusko-poljskoj granici i spremna je na odgovarajuće mjere osiguranja granice i na zapadnobalkanskoj ruti bude li trebalo, no ... Pročitaj Više