Tag: AUSTRALIJA SAD STUDIJA BRZINA HODA KOGNITIVNO PROPADANJE

Sporiji hod iz godine u godinu u starijoj dobi može biti znak kognitivnog propadanja

Sporiji hod iz godine u godinu u starijoj dobi može biti znak kognitivnog propadanja

Totalno- 02/06/2022

Sporiji hod koji je karakterističan za starenje, oduvijek upozorava na krhkost organizma, što može rezultirati padom, a posljedično i invaliditetom, no nova istraživanja u koja ... Pročitaj Više