Vlada Saboru uputila na ratifikaciju Istanbulsku konvenciju – Ministri jednoglasno dali potporu

Vlada Saboru uputila na ratifikaciju Istanbulsku konvenciju – Ministri jednoglasno dali potporu

Ministri u Vladi Andreja Plenkovića svi redom su u četvrtak dali potporu prihvaćanju prijedloga zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije, a ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić istaknula je da je cilj zaštita žrtve,a ne ideološke podjele.

Obrazlažući Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić podsjetila je da je Konvencija sastavljena prije sedam godina, a Republika Hrvatska potpisala ju je 22. siječnja 2013. godine.

“Time je izrazila namjeru za poduzimanjem daljnjih koraka kako bi postala njezinom Strankom te se pridružila naporima međunarodne zajednice, osobito članicama Vijeća Europe i Europske unije kako bi se na ovom području činili daljnji napori i još jasnije izrazila odlučnost države u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji”, kazala je.

Ujedno, pojasnila je ministrica Murganić, iskazana je trajna namjera poduzimanja mjera koje su usmjerene na promicanje ravnopravnosti muškarca i žene te suzbijanja svih oblika diskriminacije i nasilja.

“Cilj je pridonijeti suzbijanju svih oblika nasilja, naročito diskriminacije”, rekla je.

Ministrica Murganić naglasila je da je važno pojačati prevenciju i preventivne mjere, dodavši da u tome važnu ulogu ima i obrazovanje.

Istaknula je da Konvencija veći naglasak stavlja i na zaštitu žrtve, kazavši da se Republika Hrvatska obvezuje da će se širiti autonomne kuće i osigurati skloništa.

Kao važni pomak, ministrica je navela pravednije kažnjavanje počinitelja, dodavši i mogućnost psihosocijalnih, rehabilitacijskih i resocijalizacijskih programa za počinitelje u cilju prevencije i sprječavanja recidiva.

Govoreći o određenim definicijama i pojmovima, ministrica je objasnila da se rod temelji na dva spola i u Konvenciji se pojašnjava da postoje društveno oblikovane uloge ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra primjerenim za žene i muškarce. “Dakle, temelji se na dva spola – muškom i ženskom”, dodala je.

Ministrica je pojasnila da Konvencija od država stranaka ne zahtijeva bilo kakve materijalne i proceduralne obveze u pogledu pravnog statusa trećeg spola, transrodnih ili transseksualnih osoba, istaknuvši da je nužno u primjeni izbjegavati bilo kakvu diskriminaciju na temelju rodnog ili spolnog identiteta.

“Isto tako, Konvencija ne upućuje na zakonsko priznavanje istospolnih brakova”, kazala je.

Navela je i da će provedbu Konvencije od strane Stranaka pratiti skupina stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić istaknula je da je posebna vrijednost Konvencije sprečavanje i definiranje instrumenata za sprečavanje nasilja u obitelji, dodavši da njezino usvajanje dodatno pridonosi određenju društva prema jednakosti muškaraca i žena.

Kazala je da postoje skupine u društvu koje su zabrinute zbog mogućih posljedica primjene Konvencije, ali da interpretativna izjava vrlo jasno pojašnjava i kazuje što su ciljevi Konvencije. “Potvrđivanje Konvencije je korak u pravom smjeru”, zaključila je.

Potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić istaknula je da Konvencija osnažuje borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Naglasila je da definicija roda u našem zakonodavstvu postoji već deset godina te da ni u jednom dijelu dosad nije ugrozio odredbe Ustava.

“Važno je da se potvrdi Konvencija i da time zaista potpomognemo punoj ravnopravnosti žena i muškaraca, ali i obitelji kao središnjoj točci zdravog društva”, kazala je potpredsjednica Pejčinović-Burić.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rekla je da kroz obrazovni sustav treba boriti protiv stereotipnih uloga žena i muškaraca.

“Moramo imati povjerenje u Vladu i institucije da će implementacija biti takva da je cilj zaštita žena, djece i slabijih, a ne drugih stvari koje se sada u javnosti stavljaju u prvi plan”, dodala je.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek također je pozdravila odluku da se pristupi ratifikaciji Konvencije.

“Važno je informirati javnost što ovakvi propisi donose našem društvu te kroz medije sudjelovati u promoviranju mjera i vrijednosti ove Konvenciju”, dodala je.

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac istaknula je da sve što je upitno kada govorimo o rodnoj ideologiji imamo sadržano u hrvatskim zakonima te da su sve nedoumice koje su postojale, otklonjene interpretativnom izjavom.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević dao je punu potporu Konvenciji s interpretativnom izjavom.

“Za mene je vrlo važna sigurnost, borba protiv svih oblika nasilja u društvu, sprečavanje nasilja nad ženama, obiteljskog nasilja, i mislim da je društvo jako onoliko koliko brine o najslabijima i najugroženijima”, naglasio je.

Govoreći o razmjerima nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upozorio je da dobar dio nasilja u obitelji nije ni prijavljen, dok je ministar pravosuđa Davor Bošnjaković naglasio da pored normativnog okvira treba stvarati i atmosferu o neprihvatljivosti nasilja.

KATEGORIJE
OZNAKE
Podijeli

KOMENTARI