MORH raspisao natječaj za 29 kandidata za časnike

MORH raspisao natječaj za 29 kandidata za časnike

Ministarstvo obrane (MORH) raspisalo je u petak javni natječaj za prijam kandidata za časnike Hrvatske vojske temeljem Zakona o službi u Oružanim snagama RH i Pravilnika o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika, priopćeno je iz MORH-a.

Natječaj se raspisuje za 29 kandidata za časnike i to: pet magistara psihologije, četiri magistra prava, pet inženjera aeronautike (civilni piloti) te petnaest kandidata (kiber / IT stručnjaka: stručni prvostupnik, sveučilišni prvostupnik, stručni specijalist, magistar inženjer, sveučilišni magistar) za popunu roda veze. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage RH koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama RH.

Ostali posebni uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati propisani člankom 43. Zakona o službi u Oružanim snagama RH su: najviše navršenih 30 godina života do kraja 2019. godine, kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok bit će upućeni u kolovozu 2019. na dragovoljno vojno osposobljavanje po skraćenom programu, kandidati koji imaju odslužen vojni rok ili završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja imaju prednost pri prijemu.

Kandidati za časnike za vojnog pilota, prije upućivanje na dragovoljno vojno osposobljavanje trebaju prethodno uspješno završiti pripremno osposobljavanje.

Nakon uspješnog završetka dragovoljnog vojnog osposobljavanja kandidati za časnike bit će upućeni na temeljnu časničku izobrazbu. (Hina)

Foto/MORH

KATEGORIJE
OZNAKE
Podijeli

KOMENTARI