Radni sastanak Hrvatske i Njemačke policije na temu: „Rad žena u interventnoj policiji“

Radni sastanak Hrvatske i Njemačke policije na temu: „Rad žena u interventnoj policiji“

U Hannoveru, Donja Saska, SR Njemačka, od 4. do 8. lipnja ove godine održan je prvi Radni sastanak žena interventne policije Republike Hrvatske i SR Njemačke.

Održavanje Radnog sastanka na temu „Rad žena u interventnoj policiji“ osmišljen je u sklopu dugogodišnje suradnje ovih dviju država s intencijom udruživanja žena interventne policije. Udruživanje, razmjena prakse i iskustva u radu te osiguravanje uvjeta za poboljšanje i ostvarivanja jednakih prava i mogućnosti žena u svim područjima profesionalnog života glavni su ciljevi ovog projekta.

Iz Republike Hrvatske upućena je delegacija od pet policijskih službenica interventnih jedinica policije, jedna policijska službenica Zapovjedništva interventne policije i dvije policijske službenice iz drugih ustrojstvenih jedinica MUP- a koje su za vrijeme boravka obavljale poslove prevođenja.

Inicijativu je poduzelo Zapovjedništvo interventne policije budući da je u sustavu interventne policije vrlo mali broj žena te za sada niti jedna policijska službenica, unatoč dugogodišnjem radu, zalaganju i postignutim profesionalnim rezultatima, nema rukovodeći status. S obzirom na problematiku, cilj je ženama pružiti potporu u vidu osiguravanja jednakih mogućnosti i prava u radu, u sustavu obrazovanja, stručnog usavršavanja i osposobljavanja, jednake standarde i sadržaje u provedbi poslova i policijske obuke u interventnoj policiji te potporu u razvijanju karijera i jednakih mogućnosti napredovanja u službi. Program Radnog sastanka izradila je Policijska direkcija Hannover.

Ivana Homan iz Zapovjedništva interventne policije predstavila je hrvatsku interventnu policiju kroz njen ustroj i brojno stanje, obuku, opremu, opis i opseg poslova, vrste angažiranja te dosadašnju uspješnu međunarodnu suradnju hrvatske i njemačke interventne policije.

Programom Radnog sastanka, između ostalih, obuhvaćena je tema „žene u rukovodstvu“ (od početnice do rukovoditeljice) te je predstavnica hrvatske interventne policije Ivana Homan prezentirala broj i sastav žena unutar interventnih jedinica Republike Hrvatske, poslove koje obavljaju, kao i podatak kako unutar sustava interventne policije RH nema žena na rukovodećim radnim mjestima. Također je istaknula da u sustavu interventne policije RH radi ukupno 4,50 % žena. Na navedenu temu, u smislu praktičnog rada, video snimkom prikazan je rad i provedba specijalističke obuke žena interventne policije RH.

S njemačke strane na temu rukovođenja od strane žena interventne policije Hannover govorile su: Cristiana Berg, načelnica uprave Hannover, Claudia Puglisi, zapovjednica 3. odjela (Odjel opremanja, tehnike i potpore), Andrea Kampmeyer, zapovjednica voda interventne policije, Anouk Retzlaff, policijska službenica BFE-a (EPZ) interventne policije koja se priprema za preuzimanje rukovodeće funkcije i Katrin Rosenkranz, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Andrea Kampmeyer, Anouk Retzlaff i Dorothee Feilke govorile su o većim zadaćama i angažmanima interventne policije tijekom zadnjih nekoliko godina te o svom radu, osobnim iskustvima i njihovim ulogama na poslovima osiguranja prilikom takvih angažmana.

Predstavljen je i projekt „Mentoring“ namijenjen policijskim službenicama interventne policije koje žele napredovati u službi, a s obzirom na osiguravanje jednakih mogućnosti u radu i napredovanju žena i muškaraca. Radi se o projektu koji obuhvaća pripremu i usmjeravanje (coaching) policijskih službenica za preuzimanje rukovodećih funkcija. Tijekom pripreme i obučavanja kroz „Mentoring“ policijskoj službenici se na razdoblje od jedne godine dodjeljuje mentor/mentorica, rukovodećeg statusa, koji/koja ju priprema za obavljanje poslova rukovodećeg radnog mjesta na koje će biti raspoređena. „Mentoring“ je projekt koji se u Donjoj Saski provodi od 1999. godine, savjetodavnog je karaktera i podrazumijeva rad u tandemu.

U sklopu posjete Policijskoj direkciji Hannover predstavljen je i Centar za obuku interventne policije u kojem je policijskim službenicama iz Hrvatske prezentirana oprema i naoružanje interventne policije i BFE-a (EPZ). Provedena je i praktična vježba policijskih službenica interventne policije RH s njemačkim kolegicama, koju su njemački instruktori interventne policije ocijenili vrlo uspješnom.

Osim prezentacije rada Tehničke jedinice interventne policije Hannover, prikazan je i rad novog vodenog topa, a prilikom posjete Jedinici službenih pasa interventne policije u Ahrbergenu prikazana je obuka i praktičan rad službenih pasa interventne policije svih namjena.

Zaključno, interventna policija u odnosu na druge europske države i u odnosu na stvarne potrebe ima relativno mali broj žena, a budući da u interventnoj policiji nema žena na rukovodećim radnim mjestima, nastavak ovakvog vida suradnje s policijom SR Njemačke temeljila bi se na zajedničkom pronalaženju mogućih rješenja, boljoj promidžbi i većoj potpori žena u interventnoj policiji.

Kako žene čine 40% sastava interventne policije Hannover na svim hijerarhijskim razinama rukovođenja, stav je Zapovjedništva interventne policije RH da je ostvarenom suradnjom učinjen veliki korak u postizanju boljeg statusa žena interventne policije RH u budućnosti te osiguravanju jednakih standarda i uvjeta za rad, obrazovanja i napredovanja žena u sustavu interventne policije.

Za žene i muškarce jedino znanje, iskustvo i sposobnost trebaju biti kriteriji, a to nikako ne mogu biti rodne razlike, priopćeno je iz ministarstva unutarnjih poslova.

Foto/MUP

KATEGORIJE
OZNAKE
Podijeli

KOMENTARI