Objavljeni javni pozivi za imenovanje članova HAVC-a te kandidiranje Upravnog odbora HAVC-a

Objavljeni javni pozivi za imenovanje članova HAVC-a te kandidiranje Upravnog odbora HAVC-a

Hrvatski audiovizualni centar objavio je u ponedjeljak Javni poziv za imenovanje članova i zamjenika članova Hrvatskog audiovizualnog vijeća te Javni poziv za kandidiranje članova Upravnog odbora, priopćio je HAVC.

HAVC poziva sve pravne osobe da u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva u Narodnim novinama dostave akt o imenovanju svog predstavnika i njegova zamjenika u Hrvatskom audiovizualnom vijeću, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta imenovanih predstavnika i zamjenika.

Za članove Vijeća mogu se imenovati osobe koje su hrvatski državljani, imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačeni studij, aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik te imaju najmanje pet godina radnog iskustva u području audiovizualnih djelatnosti odnosno deset godina radnog iskustva u području audiovizualnih djelatnosti, ako osoba nema završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačeni studij.

Zamjenici članova Vijeća moraju ispunjavati iste uvjete kao članovi Vijeća. Mandat imenovanim članovima i zamjenicima traje dvije godine, a rok za prijave otvoren je do 17. rujna.

S istim je rokom za prijave otvoren i Javni poziv za kandidiranje članova Upravnog odbora, uz napomenu da se za predsjednika odnosno člana Upravnog odbora može imenovati osoba koja je hrvatski državljanin, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačeni studij, aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik te ima najmanje pet godina radnoga iskustva iz područja ekonomije i financija, prava te audiovizualnih djelatnosti. (Hina)

Foto/HAVC

KATEGORIJE
OZNAKE
Podijeli

KOMENTARI