Karlovac: Počela javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o Projektu zaštite od poplava u slijevu rijeke Kupe

Karlovac: Počela javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o Projektu zaštite od poplava u slijevu rijeke Kupe

Na predstavljanju Nacrta prijedloga zakona o projektu zaštite od poplava u slijevu rijeke Kupe u utorak u Karlovcu ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić rekao je da se zakonski treba urediti otkup čestica na kojima će se graditi objekti zaštite od poplava jer su se otvorile mogućnosti za uspješnu prijavu projekta za sufinanciranje novcem iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (https://savjetovanja.gov.hr) pokrenulo je savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona. Kada zakon bude donesen u Hrvatskome saboru, omogućit će izvlaštenje vlasnika na mjestima gradnje protupoplavnh objekata uz naknadnu odštetu po tržišnim vrijednostima, rečeno je na predstavljanju tog nacrta u Karlovcu.

Nacrt zakona koji će od danas mjesec dana biti na javnoj raspravi te mora u Hrvatskome saboru proći dva čitanja mogao bi biti prihvaćen do kraja godine.

“Ovaj lex specialis će prije prije svega omogućiti da se procedure u kontekstu rješenja papirologije za realizaciju ovog projekta značajno ubrzaju i da se do kraja sljedeće godine imovinsko-pravno uredi barem pola čestica na kojima će se graditi objekti obrane od poplava jer bi se time steklo pravo na izradu parcelacijskog elaborata, a koji je preduvjet za povlačenje novca iz EU fondova, te je to preduvjet da se do 2023. godine suzbiju poplave na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, odnosno da se okonča problem poplava na području Kupe koji traje desetljećima”, rekao je Ćorić.

Istaknuo je kako će se time omogućiti da se od poplava obrani 23.800 stanovnika, uz 900 milijuna kuna ulaganja, te da će to biti trajno rješenje za česte štete.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković objasnio je da se izradi Nacrta prijedloga zakona o projektu zaštite od poplava u slijevu rijeke Kupe, na kojem su radila ministarstva zaštite okoliša, pravosuđa i graditeljstva, pristupilo kako bi se do kraja 2023. godine izgradile regulacijske i zaštitne vodne građevine na 15.000 katastarskih čestica, čijih je vlasnika oko 45.000 tisuća, a uvijek se s dijelom njih otkup ne uspije obaviti u dogovoru.

“U vrijeme evidentnih klimatskih promjena nitko ne može biti taj koji će zadržavati društveno opravdanu gradnju, ovo je borba s vremenom, a poseban će zakon omogućiti bržu realizaciju projekata”, rekao je Đuroković.

Na predstavljanju Nacrta zakona predstavnici Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije izrazili su zadovoljstvo takvim izvlaštenjem, pri čemu je rečeno da će svi vlasnici dobiti odštetu po tržišnim vrijednostima, uz procjenu triju vještaka, a sav će posao ići preko Ureda državne uprave.

Projekt zaštite od poplava u slijevu rijeke Kupe na karlovačkome i sisačkom području sufinancirat će se novcem iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, a Studijom izvodljivosti vrijednost tog projekta procijenjena je na 120 milijuna eura, ili više od 900 milijuna kuna, a vrijednost dijela projekta koji se odnosi na karlovačko područje na 670 milijuna kuna.

Važnost zaštite od poplava na karlovačkom području je iznimno velika s obzirom na to da se na širem području grada spajaju četiri rijeke: Kupa, Korana, Mrežnica i Dobra. Zbog nepotpune izgrađenosti sustava i u posljednje vrijeme čestih ekstremnih hidroloških prilika, od 2014. do 2018. godine na širem području Karlovca i Siska zabilježeno je deset pojava velikih voda tijekom kojih su proglašavane izvanredne mjere obrane od poplava, što zbog ugrožavanja ljudskih života, negativnog utjecaja na floru i faunu, što zbog štete na javnoj ili privatnoj imovini koja se stalno ponavlja. (Hina)

Foto/Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

KATEGORIJE
OZNAKE
Podijeli

KOMENTARI