U ime obitelji: Vlada brošurom Istanbulske konvencije širi netočne informacije

U ime obitelji: Vlada brošurom Istanbulske konvencije širi netočne informacije

Udruga U ime obitelji reagirala je u utorak na tekst letka koji objašnjava Istanbulsku konvenciju objavljen na internetskim stranicama Vlade, ocijenivši da su u njemu iznesene nepotpune informacije, te da njime Vlada širi netočne informacije zloupotrebom političke moći.

U toj brošuri izostavljeni su odgovori na ključne primjedbe iznesene u više od 370 komentara tijekom javne rasprave o prijedlogu zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije kao i primjedbe brojnih građana, stručnjaka, institucija i udruga, ocjenjuje Udruga u priopćenju objavljenom nakon što je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo brošuru “Sve što trebate znati o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji”.

U tom se tekstu objašnjava što je Istanbulska konvencija, koga štiti, daju se odgovori na niz pitanja, među ostalim uvodi li se “rodnu ideologiju” ili “rodni identitet”, te zašto uz nju ide interpretativna izjava.

U ime obitelji ocjenjuje da se tim tekstom, zbog nepotpunih informacija, građane sprječava u formiranju informiranog stava o koristima i štetama ratifikacije Istanbulske konvencije i da bi stoga bilo točnije da naziv brošure glasi “Sve što Vlada RH misli da trebate znati o Istanbulskoj konvenciji“.

Zabrinjava ih, kažu, činjenica da Vlada, umjesto da s građanima vodi dijalog sučeljavanjem argumenata, ustrajava u širenju netočnih informacija zloupotrebom političke moći te tako hrvatsko društvo vraća u vremena kad je državna propaganda bila način kontroliranja društvenih procesa.

Svoje stajalište obrazlažu time da brošura ne odgovara na ključne primjedbe vezane uz čl. 3c Istanbulske konvencije “koji donosi koncept roda kao ‘društvenog konstrukta’ odvojenog od spola”. Riječ je o članku u kojemu se navodi da “rod” označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce.

Sporno im je i što nije odgovoreno na primjedbe vezane uz čl. 12 “koji govori o obvezi uvođenja koncepta roda odvojenog od spola u obrazovanje, sportska društva i dr”.

U tom se članku navodi da će se “poduzeti potrebne mjere za promicanje promjena u društvenim i kulturnim obrascima ponašanja žena i muškaraca s ciljem iskorjenjivanja predrasuda, običaja, tradicija i svih drugih postupanja u praksi koja se temelje na ideji manje vrijednosti žena ili na stereotipnim ulogama žena i muškaraca” te “osigurati da se kultura, običaji, vjera, tradicija ili takozvana ‘čast’ neće smatrati opravdanjem za bilo koje djelo nasilja obuhvaćeno područjem primjene Konvencije”.

Ističu i kako čl. 78 Istanbulske konvencije, koji definira na koje se odredbe Konvencije mogu stavljati rezerve, pokazuje da Interpretativna izjava nema nikakvu pravnu težinu, a tu je činjenicu, smatra U ime obitelji, zanemario objavljeni letak.

Autor/H/B.B.

KATEGORIJE
OZNAKE
Podijeli

KOMENTARI