Ćorić: “2018. godina je godina izgradnje infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom u Hrvatskoj”

Ćorić: “2018. godina je godina izgradnje infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom u Hrvatskoj”

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić održao je u utorak u Šibeniku radni sastanak sa šibensko-kninskim županom Goranom Paukom, gradonačelnicima i načelnicima općina na kojem ih je upoznao s mogućnostima sufinanciranja projekata gospodarenja otpadom, istaknuvši da je Hrvatskoj cilj do 2020. dostići 50 posto odvojenog otpada.

“2018. godina je godina izgradnje infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom u Hrvatskoj. Sve naše županije, jedinice lokalne samouprave i Ministarstvo trebaju uložiti dodatne napore da se zacrtani ciljevi ostvare, odnosno da do 2020. odvojeno prikupljamo 50 % papira, stakla, metala i plastike“ rekao je ministar Ćorić nakon radnog sastanka.

Ministar je gradonačelnike i načelnike općina s područja Šibensko-kninske županije upoznao s aktivnostima Ministarstva i natječajima koji su već otvoreni za izgradnju i opremanje infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada te za informativne aktivnosti kao i s natječajem koji slijedi ove godine, a odnose se na gospodarenja otpadom.

“Veseli činjenica da većina jedinica lokalne samouprave s područja Šibensko-kninske županije poduzima niz aktivnosti u smjeru donošenja planova gospodarenju otpadom i odluka o obavljanju javne usluge. Dakle, priredili su dokumente koji će im omogućiti pristup EU natječajima. Vjeruje da ćemo sljedeće godine kada dođemo u ovu županiju svjedočiti boljoj realizaciji zacrtanih ciljeva te da će nas dočekati bolje stanje nego što je sada”, rekao je ministar Ćorić.

Šibensko-kninski župan Goran Pauk rekao je da će Županija na pravi način odgovoriti na pred njih postavljenje zadatke.

“Rasprava je bila kvalitetna. Ovo je izuzetno dobar način na koji se u neposrednoj komunikaciji gradonačelnicima i načelnicima prezentiraju mogućnosti koje stoje na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave, a vezane su za fondove Europske unije i programe sufinanciranja svih projekata koji su vezani za gospodarenje otpadom” zaključio je župan Pauk.

Autor/H/B.B.

KATEGORIJE
OZNAKE
Podijeli

KOMENTARI